POTPISAN DODATAK II. KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA RADNIKE HŠ D.O.O.

Obavještavamo Vas da je u srijedu 16. studenoga 2022. god. nakon više sastanaka Pregovaračkih odbora napokon potpisan Dodatak II. Kolektivnom ugovoru za radnike Hrvatskih šuma d.o.o. 

Zbog prelaska sa kuna u EUR  Kolektivni ugovor smo morali prilagoditi i tim izmjenama, te smo radi lakšeg preračuna niza stavki u Kolektivnom ugovoru napravili i denominaciju bodova na način da se bodovi dijele sa tisuću i po novome to postaje koeficijent, a vrijednost boda se množi sa tisuću i postaje osnovica. 

Osim samih tehničkih izmjena važniji je dio koji smo uspjeli dogovoriti po pitanju povećanja materijalnih prava za sve radnike.

Tako je Dodatkom II. Kolektivnom ugovoru izmijenjen čl. 58., te se prema njemu svakom radniku povećava Dodatak na plaću za 200 bodova (koeficijent 0,2) počevši sa plaćom za prosinac 2022. 

Istim člankom kroz Dodatak II. se povećava i vrijednost boda za 6% počevši od 01. 01. 2023., odnosno od plaće za siječanj 2023. god., pa će vrijednost boda sa 2,38 kn porasti na 2,52 kn.

Uzimajući u obzir povećanje plaće u ožujku ove godine kroz potpisivanje novog Kolektivnog ugovora i Dodatka II. Kolektivnom ugovoru dolazimo do zaključka da smo u navedenom razdoblju povećali plaće za cca 18 % čime smo barem djelomično uspjeli ublažiti inflatorni udar i popraviti životni standard naših članova, a kao odgovoran sindikat ćemo i nadalje pratiti gospodarska kretanja i prema potrebi poduzimati daljnje korake s ciljem zaštite i povećanja materijalnih prava radnika Hrvatskih šuma d.o.o..

 

Dokumenti (1)
DODATAK II. KU
Hrvatski sindikat šumarstva
Trg kralja Petra Krešimira IV br.2
10 000 Zagreb
Tel/fax 01/46 55 016
www.hrsindsum.hr
Top