POTPISAN SPORAZUM O ISPLATI NOVČANE NAGRADE ZA RADNE REZULTATE

Obavještavamo  Vas da je Hrvatski sindikata šumarstva potpisao Sporazum sa Upravom Hrvatskih šuma d.o.o. temeljen čl. 72. Kolektivnog ugovora, a kojim je dogovorena isplata nagrade za radne rezultate u visini 4.000,00 kn s plaćom za svibanj 2022. god.

Osim navedenog, pored utvrđene nagrade Hrvatske šume d.o.o. se radnicima obvezuju isplatiti: 

- Novčani iznos od 800,00 kn bruto do 31. 10. 2022. 

- Novčani iznos od 500,00 uplatom u treći mirovinski stup do 31. 12. 2022. 

Hrvatski sindikat šumarstva
Trg kralja Petra Krešimira IV br.2
10 000 Zagreb
Tel/fax 01/46 55 016
www.hrsindsum.hr
Top