Hrvatski sindikat šumarstva

Hrvatski sindikat šumarstva slide

24

LIS-2014

4. SJEDNICA SINDIKALNOG POVJERENIŠTVA UŠP DELNICE

DRAGIĆ MILETIĆ IZABRAN ZA GLAVNOG SINDIKALNOG POVJERENIKA

Na 4. sjednici Sindikalnog povjereništva UŠP Delnice, održanoj 23. 10. 2014. god. za novog glavnog sindikalnog povjerenika izabran je Dragić Miletić povjerenik podružnice Šumarije Delnice.

Izbor za glavnog sindikalnog povjerenika je uslijedio zbog odlaska dosadašnje povjerenice Valerije Vukelić u mirovinu.

Sjednici su pored članova povjereništva prisustvovali Vesna Uršić Podnar predsjednica Nadzornog odbora HSŠ, Željko Kalauz predsjednik Hrvatskog sindikata šumarstva i Srećko Petranović voditelj Uprave. 

Voditelj Uprave   je upoznao članove povjereništva o izvršenju  proizvodnje u UŠP Delnice   od I. -  IX. 

Predsjednik Hrvatskog sindikata šumarstva je podnio izvješće o aktivnostima Hrvatskog sindikata šumarstva u proteklom periodu (sastanci sa Upravom Hrvatskih šuma d.o.o. sastanci u Ministarstvu poljoprivrede, te sastanak sa predsjednikom RH).

Valerija Vukelić dosadašnja glavna sindikalna povjerenica u emotivnom govoru se zahvalila svim povjerenicima podružnica, kao i voditelju UŠP  Delnice i predsjedniku Hrvatskog sindikata šumarstva na suradnji i podršci  koju su joj pružili u proteklim godinama.

Na kraju se u ime sindikalnog povjereništva cvijeće i prigodni poklon  Valeriji uručili Miroslav Šafar,  Nevena Zrnić i Svjetlana Baljak. 

 

 

 

 

 

21

LIS-2014

ZDRAVKO OSOJNIČKI ODLAZI NA LIJEČENJE U KINU 

 

Član Hrvatskog sindikata šumarstva Zdravko Osojnički, radnik  šumarije Vrbovsko, oboljeli od ALS (Amiotrofična lateralna skleroza) nakon provedene akcije sakupljanja pomoći 23. listopada 2014. godine odlazi u Kinu na liječenje.

U akciji sakupljanja pomoći odazvali su se radne kolege iz šumarije Vrbovsko, radnici Hrvatskih šuma d.o.o., udruge (sindikati,  KUD-ovi, vatrogasci….) poslovni partneri, građani Vrbovskog i mnogi drugi, te je ukupno do sada sakupljeno 220.000,00 kn.

Nakon provedenog liječenja u Pekingu Zdravko treba još provesti 6 mjeseci u toplicama.

Ovim putem se u ime kolege Zdravka zahvaljujemo svima koji su se odazvali na akciju. Još jednom smo dokazali svoju spremnost da pomognemo onima  kojima je pomoć potrebna.

Kolegi Zdravku želimo sretan odlazak u Kinu, uspješno liječenje, te sretan povratak kući.

 

 

10

LIS-2014

HSŠ U UREDU PREDSJEDNIKA RHObavještavamo Vas da je danas 10. 10. 2014. god. u  Uredu predsjednika Republike Hrvatske održan sastanak na kojem su pored predsjednika Republike Hrvatske Ive Josipovića prisustvovali Tamara Obradović Mazal savjetnica predsjednika RH za gospodarstvo i sektorske politike EU, Helena Kasanić tajnica predsjednika RH za gospodarsku suradnju, Zrinka Starešinić savjetnica ministra poljoprivrede, Josip Stojanović predsjednik Skupštine Hrvatskog sindikata šumarstva i Željko Kalauz  predsjednik Hrvatskog sindikata šumarstva.

Sastanak je održan na inicijativu Hrvatskog sindikata šumarstva, a zbog aktualnog stanja u Hrvatskim šumama d.o.o.

Predstavnici Hrvatskog sindikata šumarstva su upoznali predsjednika RH o socijalnom dijalogu u Hrvatskim šumama d.o.o., restrukturiranju Hrvatskih šuma d.o.o., izradi Pravilnika o sistematizaciji i Pravilnika o plaćama, centralizaciji Hrvatskih šuma d.o.o., OKFŠ.

Upoznali smo predsjednika da šumarski i sektor može značajno pridonijeti izmjeni negativnih trendova u gospodarstvu, odnosno da se u Hrvatskim šumama d.o.o.  može povećati broj zaposlenih.

Na kraju smo ga  zamolili da se u okviru svojih ovlasti uključi u rješavanje nastalih problema u Hrvatskim šumama d.o.o.

Predsjednik je pokazao veliku zainteresiranost za pomoć pri rješavanju navedenih problema u Hrvatskim šumama d.o.o.,  te izrazio nadu da će sindikat i Uprava Hrvatskih šuma d.o.o. naći najkvalitetnije rješenje za sve zaposlene u Hrvatskim šumama d.o.o.

 

 

 

IZVOR FOTOGRAFIJE: „Ured Predsjednika RH, Filip Širanović“.

30

RUJ-2014

KOLEKTIVNI UGOVOR POVOLJNIJA PRAVAZbog aktualnih događanja i stanja u Hrvatskim šumama d.o.o. ovim dopisom želimo pojasniti pojedine odredbe iz Kolektivnog ugovora, a koja donose povoljnija prava za radnike Hrvatskih šuma d.o.o. u odnosu na novi Zakon o radu.

Ako je neko pravo iz radnog odnosa različito uređeno Ugovorom o radu, Pravilnikom o radu HŠ d.o.o., općim aktima Poslodavca,  sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i Poslodavca, ugovorom ili  zakonom, primjenjuje se za radnika najpovoljnije pravo.    KU čl.3.

Lakše i brže restrukturiranje Poslodavca kao jedan od ciljeva koji se ima postići novim Zakonom o radu.    Hrvatski Sabor donio 15. srpnja 2014. god. omogućeno je prvenstveno kroz proces olakšanog otpuštanja.

Zakon o radu kaže,  Poslodavac je u slučaju poslovno i osobno uvjetovanog otkaza lišen obveze zaposliti radnika na nekim drugim poslovima ili ga obrazovati, odnosno osposobiti za rad na nekim drugim poslovima.

Međutim, Hrvatski sindikat šumarstva jedini reprezentativni sindikat za kolektivno pregovaranje  u Hrvatskim šumama je potpisivanjem Kolektivnog ugovora 04. veljače 2014. god. ugovorio povoljnije pravo prilikom poslovno i osobno uvjetovanog otkaza.

Tako u čl 14. Kolektivnog ugovora stoji:

Zbog poslovno uvjetovanih razloga kao i zbog osobno uvjetovanih razloga, Poslodavac može radniku otkazati ugovor o radu tek nakon što pokuša osigurati jedno od slijedećih prava:

 zaposlenje na drugim poslovima kod poslodavca u istom ili drugom mjestu rada;

 dokvalifikacija ili prekvalifikacija;

 rad u nepunom radnom vremenu.

Često smo ovih dana čuli od našeg Poslodavca da nakon donošenja nove sistematizacije nitko u Hrvatskim šumama d.o.o. neće dobiti otkaz, da će radnicima koji budu višak, biti ponuđen neki drugi posao.

Nije to njegova dobra volja već obveza proizašla iz Kolektivnog ugovora.

Nadalje člankom 14. Kolektivnog ugovora regulirana je i visina otpremnine za poslovno i osobno uvjetovane otkaze, a koja je povećana u odnosu na prošli Kolektivni ugovor.

Dok su prošlih godina radnici Hrvatskih šuma d.o.o. dobivali otpremnine od oko 90.000,00 kn, ove godine je preko 360 naših kolegica i kolega dobrovoljno napustilo Hrvatske šume d.o.o. sa znatno većim otpremninama,  neki i preko 200.000,00 kn, a sve to zahvaljujući novom Kolektivnom ugovoru.

Novim Zakonom o radu postupak kolektivnog otkazivanja doživljava značajnu izmjenu brisanjem obveze Poslodavca na izradu programa zbrinjavanja viška radnika. Bez obveze izrade programa zbrinjavanja viška postupak kolektivnog zbrinjavanja znatno je ubrzan.

Ali, člankom 11. Kolektivnog ugovora Poslodavac je preuzeo obvezu izrade programa zbrinjavanja viška radnika o kojem se mora savjetovati sa Radničkim vijećem.

Najavom nove sistematizacije od strane Poslodavca sve je češći strah kako kod članova Hrvatskog sindikata šumarstva, tako i kod ostalih radnika Hrvatskih šuma d.o.o. da će voditelji Uprava odlučivati tko će biti višak    kako su ovih dana bez kriterija odlučivali o premještaju.

Međutim, tu je opet Kolektivni ugovor članak 12. koji kaže:

Pri izradi programa zbrinjavanja viška radnika na temelju kojega prestaje potreba za radom  pojedinih radnika, uzimaju se u obzir kriteriji koji će se izraditi posebno za svaki program  zbrinjavanja viška radnika, pri čemu se kriteriji donose uz sudjelovanje Sindikata.

Ukoliko Poslodavac i Sindikat u roku 10 dana od dana dostavljanja Poslodavca  Sindikatu prijedloga kriterija ne postignu sporazum, Poslodavac ima pravo kriterije utvrditi samostalno sukladno zakonskim propisima.   Trajanje radnog odnosa, starosti i obvezama uzdržavanja koje terete radnika, čl.115. st. 2. ZOR

 

Nakon iznijetog da li se još uvijek netko pita zašto biti članom Hrvatskog sindikata šumarstva,  Sindikata koji je jedini reprezentativan za kolektivno pregovaranje u Hrvatskim šumama d.o.o.

05

RUJ-2014

POMOĆ NASTRADALIMA U POPLAVAMA 

 

Nakon katastrofalnih poplava u svibnju u istočnoj Slavoniji Hrvatski sindikat šumarstva je pozvao sindikalne podružnice i sve članove Hrvatskog sindikata šumarstva da se uključe u sakupljanje financijskih sredstava za nastradale.

I ovaj puta podružnice, kao i radnici Hrvatskih šuma d.o.o. su po tko zna koji puta pokazali svoju solidarnost. Na tome se u ime onih koji će pomoći dobiti,  i u ime Hrvatskog sindikata šumarstva najiskrenije zahvaljujemo.

Na prvoj sjednici Glavnog odbora HSŠ  održanoj 17. 06. 2014. godine ukupno je podijeljeno 115.000,00 kn.   Sindikalno povjereništvo UŠP Zagreb je u srpnju nastradalima dodijelilo pomoć od 11.500,00 kn.

 

U nastavku prikazujemo sredstva prikupljena po Upravama šuma i sredstva prikupljena od radnika:

 

                                   PODRUŽNICE HSŠ              RADNICI (dobrovoljni prilog)

 

NAŠICE                                14.070,00                               11.250,00

 

OGULIN                               14.200,00                               -

 

KARLOVAC                         14.500,00                               -

 

OSIJEK                                 4.100,00                                 21.830,00

 

SISAK                                   5.300,00                                 -

 

GOSPIĆ                                7.710,00                                 -

 

BUZET                                  3.300,00                                 1.400,00

 

SPLIT                                    7.000,00                                 1.970,00

 

SENJ                                     6.000,00                                 -

 

DELNICE                             23.800,00                               -

 

NOVA  GRADIŠKA            7.272,73                                 21.770,00

 

ZAGREB                               5.000,00                                 890,00

 

VINKOVCI                           19.297,19                               8.450,00

 

POŽEGA                               2.900,00                                 -

 

KOPRIVNICA                      15.000,00                               -

 

DIREKCIJA                         2.850,00                                 -

 

POJEDINAČNE UPLATE         -                                        650,00

 

U K U P N O:                        152.299,92                             68.210,00            =   220.509,92

 

Prema tome Hrvatski sindikat šumarstva je za nastradale u poplavama u  navedenoj akciji sakupio i podijelio ukupno 347.009,92 kn. Pomoći su dobili 25 članova Hrvatskog sindikata šumarstva i 8 radnika Hrvatskih šuma d.o.o.

Još jednom svim donatorima jedno veliko hvala!

 

ČLANAK IZ NOVOG LISTA - ČEMU ZAKON NEGO DA SE KRŠI

ČLANAK IZ NOVOG LISTA

4. SJEDNICA SINDIKALNOG POVJERENIŠTVA UŠP DELNICE

ZDRAVKO OSOJNIČKI ODLAZI NA LIJEČENJE U KINU

HSŠ U UREDU PREDSJEDNIKA RH

KOLEKTIVNI UGOVOR POVOLJNIJA PRAVA

ZAMOLBA RADNIKA ŠUMARIJE VRBOVSKO ZA SOLIDARNU POMOĆ

POMOĆ NASTRADALIMA U POPLAVAMA

2. SJEDNICA GLAVNOG ODBORA HSŠ

ODRŽAN SASTANAK U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE

ČLANCI IZ POSLOVNOG DNEVNIKA, VEČERNJEG LISTA, PORTALA NAROD.HR, GLASA SLAVONIJE.....

IZLET SINDIKALNE PODRUŽNICE ŠUMARIJE ORIOVAC

SINDIKALNA EKSKURZIJA PODRUŽNICE ŠUMARIJE LIPOVAC

ODRŽANA 1. SJEDNICA GLAVNOG ODBORA HSŠ

POZIV ZA POMOĆ NASTRADALIMA U POPLAVAMA

ŽELJKU KALAUZ NOVI MANDAT

VI. IZBORNA SKUPŠTINA HRVATSKOG SINDIKATA ŠUMARSTVA

ČLANAK IZ POSLOVNOG DNEVNIKA

PRVOSVIBANJSKI PROGLAS SINDIKALNIH SREDIŠNJICA

ODRŽAN SASTANAK SOCIJALNIH PARTNERA U Hš d.o.o.

41. SJEDNICA GLAVNOG ODBORA HSŠ

UPUĆEN DOPIS PREDSJEDNIKU VLADE RH

ČLANCI OBJAVLJENI U GLASU SLAVONIJE I SLOBODNOJ DALMACIJI

IZBORI ZA RADNIČKA VIJEĆA

ČESTITKA

UPUĆEN DOPIS PREDSJEDNIKU UPRAVE HŠ d.o.o.

KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA - UŠP DELNICE

POTPISAN NOVI KOLEKTIVNI UGOVOR

9. SJEDNICA PREGOVARAČKIH ODBORA

8. SJEDNICA PREGOVARAČKIH ODBORA

7. SJEDNICA PREGOVARAČKIH ODBORA

6. SJEDNICA PREGOVARAČKIH ODBORA

VIJESTI - prosinac 2013. br. 136

5. SJEDNICA PREGOVARAČKIH ODBORA

IZBORI U HSŠ

4. SJEDNICA PREGOVARAČKIH ODBORA

3. SJEDNICA PREGOVARAČKIH ODBORA

2. SJEDNICA PREGOVARAČKIH ODBORA

SASTANAK U UŠP KARLOVAC

POČELI PREGOVORI ZA NOVI KOLEKTIVNI UGOVOR

KOMENTAR NA DOPIS UPRAVE HŠ UPUĆEN ASISTENTU GENERALNOG TAJNIKA BWI-a

DOPIS UPRAVE HŠ d.o.o. BWI-u

HSŠ NA SPORTSKOM DRUŽENJU HRVATSKOG SINDIKATA POŠTA

OTVORENO PISMO

UPUĆEN DOPIS UPRAVI Hš d.o.o. U SVEZI KOLEKTIVNOG UGOVORA

ASISTENT GENERALNOG TAJNIKA BWI-a POSJETIO HSŠ

Primjena FSC certifikata u Hrvatskoj za potrebe sindikalnog organiziranja

SASTANAK U MINISTARSTVU RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA

POVJERENSTVO PREKINULO SA RADOM

PRAVNA ZAŠTITA PUTEM NEZAVISNIH HRVATSKIH SINDIKATA

OSJEČANI PRVI U MAĐARSKOJ

ZATRAŽEN SASTANAK SA MINISTARSTVOM RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA

BILJEŠKA SA SASTANKA RESORNIH MINISTARA S PREDSTAVNICIMA SINDIKATA I UPRAVA....

SASTANAK U MINISTARSTVU RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA

IZVJEŠĆE O PROVEDENIM AKTIVNOSTIMA ....

HSŠ PODNIO TUŽBU ZBOG OTKAZIVANJA KOLEKTIVNOG UGOVORA

POSLOVNI DNEVNIK

OTKAZAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA RADNIKE HRVATSKIH ŠUMA d.o.o.

9. MEĐUNARODNI SPORTSKI SUSRETI HSŠ

SVEČANO OTVORENI 9. MEĐUNARODNI SPORTSKI SUSRETI HSŠ U UMAG

PREDSTAVNICE ODBORA MLADIH HSŠ U NJEMAČKOJ

9. MEĐUNARODNI SPORTSKI SUSRETI HSŠ

BOŽIĆNICA - OBAVIJEST

HSŠ - KONFERENCIJA O ŠUMARSTVU

OTVORENO PISMO PREDSJEDNIKU UPRAVE HŠ d.o.o.

BOŽIĆNICA - NOVOSTI

1. SVIBANJ VELIKI ODAZIV POZIVU SINDIKATA

DOPIS PREDSJEDNIKU UPRAVE HŠ d.o.o. - u svezi zapošljavanja

DELEGACIJA BWI-a U POSJETI HSŠ

SJEDNICA POVJERENIŠTVA UŠP DELNICE

VIJESTI HSŠ br. 135

BOŽIĆNICA - OBAVIJEST

SINDIKALNI OGRJEV

ČESTITKA

SASTANAK U MINISTARSTVU RADA

ČLANAK IZ POSLOVNOG DNEVNIKA

SJEDNICA POVJERENIŠTVA UŠP VINKOVCI

ČLANAK IZ PODRAVSKOG LISTA

SKUPOVI ČLANOVA HSŠ

MIRENJE NIJE USPJELO

DOPIS IZ UREDA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

PROTESTNO PISMO BWI-a

31. SJEDNICA GLAVNOG ODBORA HSŠ

PISMO PREDSJEDNIKU RH, PREMIJERU......

OBAVIJEST ČLANOVIMA

BOŽIĆNICA 2012. GODINE

2. SJEDNICA PREGOVARAČKIH ODBORA

UPUĆEN DOPIS PREDSJEDNIKU I ČLANOVIMA UPRAVE HŠ d.o.o. U SVEZI BOŽIĆNICE

ODRŽANA 1. SJEDNICA PREGOVARAČKIH ODBORA HŠ d.o.o. i HSŠ

SRETAN BOŽIĆ I NOVA 2013. GODINA

30. SJEDNICA GLAVNOG ODBORA HSŠ

KONFERENCIJA - DOSTOJANSTVEN RAD ZA ŽENE

REPREZENTATIVNOST HSŠ

HSŠ - TRENING RADIONICA

PODRŠKA ODBORA MLADIH HRVATSKOM SINDIKATU ŠUMARSTVA

HRVATSKI SINDIKAT ŠUMARSTVA NA EUROPSKOM KOMITETU BWI-a

SURADNJA HSŠ I BWI

28. SJEDNICA GLAVNOG ODBORA HSŠ

SINDIKALNA PODRUŽNICA UŠP DELNICE STRUČNE SLUŽBE NA IZLETU U SLAVONIJI

PISMO ČLANOVIMA

VIJESTI HSŠ

PISMO MINISTRU prof.dr.sc. Mirandu Mrsiću

IN MEMORIAM

MIRENJE NIJE USPJELO

27. SJEDNICA GLAVNOG ODBORA HSŠ

ZAKON O REPREZENTATIVNOSTI

SASTANAK SA UPRAVOM HRVATSKIH ŠUMA d.o.o.

RESTRUKTURIRANJE HRVATSKIH ŠUMA d.o.o.

Sindikalna ekskurzija šumarija Lipovac i Mikanovci

VIJESTI lipanj 2012. br. 132.

RESTRUKTURIRANJE

DOPIS GENERALNOG TAJNIKA BWI-a MINISTRIMA JAKOVINI I MRSIĆU

VIKEND U ISTRI

FIONA MURIE U POSJETI HSŠ

HSŠ NA PRVOSVIBANJSKOM PROSVJEDU

ČESTITKA ZA 1. SVIBANJ

ODRŽANA 18. SJEDNICA SINDIKALNOG POVJERENIŠTVA UŠP DELNICE

NACIONALNI DAN ZAŠTITE NA RADU

PROTIV NOVIH NORMI - UPUĆEN DOPIS PREDSJEDNIKU UPRAVE HRVATSKIH ŠUMA d.o.o.

SASTANAK SA UPRAVOM HRVATSKIH ŠUMA d.o.o.

NASTAVLJENI SEMINARI ZA POVJERENIKE PODRUŽNICA

SASTANAK U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE

25. SJEDNICA GLAVNOG ODBORA HSŠ

HSŠ - OTKAZAO ODRŽAVANJE SPORTSKIH SUSRETA

HSŠ SEMINARI ZA POVJERENIKE PODRUŽNICA

SJEDNICA SINDIKALNOG POVJERENIŠTVA UŠP KOPRIVNICA

DAN ŽENA - UŠP DELNICE

8. OŽUJKA - ČESTITKA

SOLIDARNOST NA DJELU

DOPIS PREDSJEDNIKU UPRAVE HRVATSKIH ŠUMA d.o.o.

HRVATSKI SINDIKAT ŠUMARSTVA NA PROSVJEDU

PROGRAMSKI PRIORITETI HSŠ ZA 2012. GODINU

24. SJEDNICA GLAVNOG ODBORA HSŠ

ZAHTJEV ZA SASTANAK SA PREDSJEDNIKOM VLADE RH ZORANOM MILANOVIĆEM

ČLANOVI HSŠ NA VINCEKOVU U ILOKU

KOLEKTIVNI UGOVOR (ČLANAK 93)

ZATRAŽEN SASTANAK S MINISTROM POLJOPRIVREDE

PLAĆEN PREKOVREMENI RAD

ČESTITKA HSŠ

23. SJEDNICA GLAVNOG ODBORA HSŠ

21 GODINU ZAJEDNO SA VAMA

SINDIKALNO POVJERENIŠTVO UŠP DELNICE

KOŠARKAŠI OSIJEKA GOSTOVALI U LIPOVCU

18. SJEDNICA SIDNIKALNOG POVJERENIŠTVA UŠP OSIJEK

POTPISAN NOVI KOLEKTIVNI UGOVOR

ISPLATA STIMULACIJE

SJEDNICA SINDIKALNOG POVJERENIŠTVA UŠP KOPRIVNICA

HSŠ NA KONFERENCIJI U MADRIDU

SINDIKALNA PODRUŽNICA STRUČNE SLUŽBE UŠP DELNICE

OSPOSOBLJAVANJE MLADIH SINDIKALNIH LIDERA

HRVATSKI SINDIKAT ŠUMARSTVA NA GRAĐANSKIM DEMONSTRACIJAMA

KOLEKTIVNO PREGOVARANJE - ZAVRŠENI PREGOVORI

21. SJEDNICA GLAVNOG ODBORA HSŠ

Izlet u BiH

KREŠIMIRU SEVERU JOŠ JEDAN MANDAT

PRAG - KONFERENCIJA O DRVU I ŠUMI

SURADNJA HSŠ I FGTB

HRVATSKI SINDIKAT ŠUMARSTVA OSPOSOBLJAVANJE MLADIH

IN MEMORIAM

EURODEMONSTRACIJE U BUDIMPEŠTI

HRVATSKI SINDIKAT ŠUMARSTVA U POLJSKOJ

PROGRAMSKI PRIORITETI HSŠ

ISPLATA IZ DOBITI

16. SJEDNICA GLAVNOG ODBORA HSŠ

KONCESIJA ŠUMA

MIRENJEM DO 250 KN

HRVATSKI SINDIKAT ŠUMARSTVA U ŽENEVI

TRENING UPRAVLJANJE PROJEKTNIM CIKLUSOM

SKUPŠTINA HRVATSKOG SINDIKATA ŠUMARSTVA

20 GODINA HRVATSKOG SINDIKATA ŠUMARSTVA

ODRŽAN SEMINAR O KOLEKTIVNOM PREGOVARANJU

PODRUŽNICA ŠUMARIJE VRBOVSKO U ILOKU I VUKOVARU

GLAVNI ODBOR U SLOVAČKOJ

MLADI HRVATSKOG SINDIKATA ŠUMARSTVA U MAĐARSKOJ

CJENIK RADOVA povećani bodovi

SASTANAK U HRVATSKIM ŠUMAMA d.o.o.

POTPISAN DODATAK IV. KOLEKTIVNOM UGOVORU

12. SJEDNICA GLAVNOG ODBORA HSŠ

POTPISAN DODATAK IV. KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA RADNIKE HŠ

SINDIKATI POTPISALI SPORAZUM

U S K R S N I C A

SINDIKALNI OGRIJEV

SASTANAK U HRVATSKIM ŠUMAMA d.o.o.

PRAVNA ZAŠTITA KROZ NHS

SASTANAK U VLADI RH

Drage kolegice i kolege

ODRŽAN RADNI SASTANAK U VLADI RH

ISPLATA BOŽIČNICE

POČELI SEMINARI ZA POVJERENIKE PODRUŽNICA

PREZENTACIJA STUDIJE RESTRUKTURIRANJA HRVATSKIH ŠUMA

ZAVRŠENI PREGOVORI O PLAĆAMA

USPJEŠAN NASTUP U RUMUNJSKOJ

PREGOVORI O PLAĆAMA

4. SJEDNICA GLAVNOG ODBORA HSŠ

SARAJEVO 08.07.2009. SASTANAK BWIa

ISPLATA REGRESA

ODRŽANA PRVA SJEDNICA GLAVNOG ODBORA

ISPLATA USKRSNICE